Hozzájáruló nyilatkozat direkt marketing célú adatkezeléshez

HOZZÁJÁRULOK

hogy a személyes adataimat az

Armin Trade Kft. (4024 Debrecen, Kossuth utca 22. II/4.; adószám: 14328402-2-09; képviselő: Kovács Sándor Zsolt) mint Adatkezelő, marketing célokra kezelje, részemre akcióiról, szolgáltatásairól, tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön. 

Kijelentem, hogy az Armin Trade Kft. akcióit, szolgálatásait, ajánlatait tartalmazó tájékoztató anyagainak megjelölt

  • e-mail címemre történő megküldéséhez hozzájárulásomat adom.

Az Armin Trade Kft. a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: az Armin Trade Kft. direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását az Armin Trade Kft. honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, vagy papír alapú nyilatkozat útján. Az adatkezeléssel érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Armin Trade Kft. személyes adatait direkt marketing céljára kezelje. Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton. A személyes adatok címzettjei: az Armin Trade Kft. vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés helye: az Armin Trade Kft. székhelye. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adataim kezelése ellen, utóbbi esetben személyes adataim közvetlen üzletszerzés céljából tovább nem kezelhetők. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Armin Trade Kft. honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatóban.